TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM THÔNG TIN - THƯ VIỆN
Tra cứu tài liệu
Tra cứu tài liệu

Địa chỉ truy cập: http://opac.iuh.edu.vn:8000

Hệ thống tra cứu của Thư viện giúp bạn tìm kiếm tài liệu in (giấy) và tài liệu điện tử có trong thư viện: sách, giáo trình, luận văn, luận án, báo cáo chuyên đề, đề tài nghiên cứu khoa học, các bài trích tạp chí chuyên ngành, CD-ROM.

→ Tài nguyên thông tin của Thư viện:

  • 300.000 đầu sách, đa phần là sách chuyên ngành nhà trường đang đào tạo, trong đó có 20% là sách tiếng Anh;
  • 15.000 tài liệu điện tử bao gồm: sách, luận văn, luận án, báo cáo hội nghị, những bài trích báo, tạp chí chuyên ngành có giá trị cao;
  • 300 nhan đề báo, tạp chí;
  • 300 bộ sưu tập số chuyên ngành khoa học công nghệ;
  • 7.000 CD-ROM;
  • 03 cơ sở dữ liệu online: Proquest, CSDL Khoa học công nghệ VN (VISTA), CSDL sách điện tử đa ngành iG.

→ Dành cho bạn đọc: Ý nghĩa các số phân loại DDC trong việc phân loại tài liệu theo từng lĩnh vực, chủ đề giúp bạn tìm kiếm, tra cứu tốt hơn

Tải về và Xem

 

Dịch vụ trực tuyến