TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM THÔNG TIN - THƯ VIỆN
Tra cứu tài liệu
Tra cứu tài liệu

Địa chỉ truy cập: http://opac.iuh.edu.vn:8000/search/

1. Tra cứu tài liệu trực tuyến giúp bạn tìm kiếm tài liệu tài liệu giấy và tài liệu điện tử có trong thư viện: sách, giáo trình, luận văn, luận án, báo cáo chuyên đề, đề tài nghiên cứu khoa học, các bài trích tạp chí chuyên ngành, CD-ROM. Mọi thông tin về tài liệu vui lòng liên hệ email thuvien@iuh.edu.vn để được hỗ trợ.

2. Hướng dẫn xem tài liệu điện tử

– Đăng ký mật khẩu:

  • Bạn đọc gửi thông tin cá nhân gồm: (Họ tên; mã số sinh viên/giảng viên; ngày, tháng, năm sinh; số điện thoại) đến địa chỉ email: thuvien@iuh.edu.vn
  • Thư viện sẽ gửi thông tin đăng nhập qua email cho bạn trong vòng 24h (trừ các ngày nghỉ theo quy định)
  • Bạn đọc đăng nhập trang tài khoản, thay đổi mật khẩu và sử dụng.

– Hướng dẫn tìm tài liệu điện tử: 

  • Bước 1: Đăng nhập tài khoản;
  • Bước 2: Chọn loại hình tài liệu (Mọi tư liệu, Sách, Đề tài NCKH, Bài trích…)
  • Bước 3: Gõ vào ô cần tìm: Nhan đề hoặc tác giả …
  • Bước 4: Check vào ô Tài liệu điện tử (xem hình minh họa)

  • Bước 5: Chọn Tìm kiếm
Dịch vụ trực tuyến