TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM THÔNG TIN - THƯ VIỆN
Tra cứu tài liệu
Tra cứu tài liệu

Địa chỉ truy cập: http://opac.iuh.edu.vn:8000/

Hệ thống tra cứu của Thư viện giúp bạn tìm kiếm thông tin chi tiết của tài liệu giấy có trong thư viện: sách, giáo trình, luận văn, luận án, báo cáo chuyên đề, đề tài nghiên cứu khoa học, các bài trích báo – tạp chí chuyên ngành, CD-ROM.

Tài nguyên thông tin của Thư viện:

  • 300.000 đầu sách, đa phần là sách chuyên ngành nhà trường đang đào tạo, trong đó có 20% là sách tiếng Anh;
  • 100.000 tài liệu điện tử bao gồm: sách, luận văn, luận án, báo cáo hội nghị, những bài trích báo, tạp chí chuyên ngành có giá trị cao;
  • 300 nhan đề báo, tạp chí;
  • 300 bộ sưu tập số chuyên ngành khoa học công nghệ;
  • 7.000 CD-ROM;
  • 03 cơ sở dữ liệu online: Proquest, CSDL Khoa học công nghệ VN (VISTA), CSDL sách điện tử đa ngành iG.

Dành cho bạn đọc: Ý nghĩa các số phân loại DDC trong việc phân loại tài liệu theo từng lĩnh vực, chủ đề giúp bạn tìm kiếm, tra cứu tốt hơn: xem chi tiết.

Dịch vụ trực tuyến