TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM THÔNG TIN - THƯ VIỆN
Tra cứu tài liệu
Tra cứu tài liệu

Địa chỉ truy cập: http://opac.iuh.edu.vn:8000/search/

Tra cứu tài liệu trực tuyến giúp bạn tìm kiếm tài liệu giấy và tài liệu điện tử có trong thư viện bao gồm: sách, giáo trình, luận văn, luận án, báo cáo chuyên đề, đề tài nghiên cứu khoa học, bài báo – tạp chí chuyên ngành, CD-ROM.

Hướng dẫn khai thác tài liệu điện tử

1. Đăng nhập tài khoản: bạn đăng nhập bằng mã số thẻ GV/SV ngày tháng năm sinh. Ví dụ: năm sinh 01/02/1993 thì mật khẩu là: 01021993. Tại trang tài khoản, thay đổi mật khẩu và sử dụng. Nếu bạn gặp khó khăn khi đăng nhập, gửi thông tin: họ tên, mã số thẻ đến email thuvien@iuh.edu.vn.

2. Tra cứu tài liệu điện tử: 

  • Bước 1: Đăng nhập tài khoản;
  • Bước 2: Chọn loại hình tài liệu (Mọi tư liệu, Sách, Đề tài NCKH, Bài trích…)
  • Bước 3: Gõ vào ô cần tìm: Nhan đề hoặc tác giả …
  • Bước 4: Check vào ô Tài liệu điện tử (xem hình minh họa)

  • Bước 5: Chọn Tìm kiếm

3. Xem tài liệu: làm theo các thao tác dưới đây nếu máy tính bạn yêu cầu.

Dịch vụ trực tuyến