TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM THÔNG TIN - THƯ VIỆN
Video clip chào mừng ngày sách Việt Nam lần thứ V năm 2018 tại Trường ĐH Công nghiệp TP. HCM
17/04/2018

Mời các bạn theo dõi video ghi nhận hoạt động hội sách lần thứ V năm 2018:

Thông tin hội sách:

  • Thời gian tổ chức: 16/4  – 21/4/2018.
  • Địa điểm: Sảnh nhà H và Phòng Truyền thống
  • Đơn vị tổ chức: Thư viện, Nhà xuất bản ĐHCN TP. HCM, Công ty FAHASA

Thư viện ĐH Công nghiệp TP. HCM hân hạnh phục vụ.

Dịch vụ trực tuyến