TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM THÔNG TIN - THƯ VIỆN
Kế hoạch chiến lược phát triển Trung tâm Thông tin – Thư viện giai đoạn 2013 – 2015, tầm nhìn đến năm 2020
26/05/2017

[trích dẫn]

II/ Mục tiêu chiến lược

  1. Xây dựng và phát triển Thư viện Trường ĐH Công nghiệp TP. HCM thành một trung tâm thông tin, ứng dụng công nghệ cao trong mọi hoạt động nhằm phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu của giảng viên, cán bộ nghiên cứu và sinh viên toàn trường;
  2. Xây dựng Thư viện Trường ĐH Công nghiệp TP. HCM có hạ tầng trang thiết bị hiện đại, tiên tiến đa dạng các hoạt động dịch vụ nhằm mang đến cho bạn đọc những điều kiện tốt nhất trong quá trình học tập, nghiên cứu tại trường;
  3. Phát triển Thư viện Trường ĐH Công nghiệp TP. HCM có nguồn lực thông tin đa dạng về chủng loại, phong phú về nội dung, phù hợp với chương trình đào tạo của nhà trường;
  4. Phát triển Thư viện Trường ĐH Công nghiệp TP. HCM thành một hạt nhân nòng cốt trong hệ thống thư viện các trường ĐH trên cả nước, nhằm khai thác và chia sẻ nguồn tài nguyên thông tin, phục vụ nhu cầu ngày càng cao của bạn đọc;
  5. Xây dựng đội ngũ cán bộ Thư viện Trường ĐH Công nghiệp TP. HCM có trình độ và kỹ năng đáp ứng  nhu cầu đào tạo nguồn  nhân lực chất lượng cao của xã hội;

Xem chi tiết:

Tải về và Xem

Dịch vụ trực tuyến