TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM THÔNG TIN - THƯ VIỆN
Tập huấn các chuyên đề Dịch vụ tham khảo và người dùng (Reference and User service), Công nghiệp 4.0 trong thư viện (Industry 4.0) và Giao tiếp học thuật (Scholarly communication)
28/08/2017

Từ ngày 15/08 – 25/08/2017, Thư viện ĐH Công nghiệp  TP. HCM tham dự Hội thảo tập huấn các chuyên đề Dịch vụ tham khảo và người dùng (Reference and User service), Công nghiệp 4.0 trong thư viện (Industry 4.0) và Giao tiếp học thuật (Scholarly communication) tại Trung tâm Học liệu – Trường ĐH Cần Thơ nhằm nâng cao, cải tiến các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của Thư viện.

Khóa tập huấn truyền đạt được nhiều kinh nghiệm, kiến thức mới về Thư viện 4.0 trên thế giới, dịch vụ tham khảo – người dùng, từ đó áp dụng thích hợp vào các hoạt động chuyên môn để phục vụ người sử dụng thư viện hiệu quả .Thư viện ĐH Công nghiệp  TP. HCM cũng đã kịp thời ghi nhận một số thông tin, hình ảnh về sự phát triển vượt bật, không ngừng sáng tạo trong hoạt động phục vụ, dịch vụ chuyên môn dành cho người sử dụng Thư viện tại Trung tâm Học liệu – Trường ĐH Cần Thơ theo mô hình một không gian học tập mở, tự do sáng tạo vì cộng đồng .

Các hình ảnh tại TTHL – ĐH Cần Thơ:

Phan Minh Trí.

 

Dịch vụ trực tuyến