TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM THÔNG TIN - THƯ VIỆN
Thư viện Số Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Thư viện Số Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh

Thư viện Số Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh có hơn 15.000 tài liệu điện tử toàn văn, với đầy đủ các chuyên ngành đào tạo như: công nghệ điện, điện tử, công nghệ hóa học, cơ khí, công nghệ thông tin, môi trường, anh văn, kinh tế, … với các thể loại như giáo trình, tài liệu tham khảo, luận văn, báo cáo khoa học, báo cáo thực tập, những bài báo và tạp chí nghiên cứu khoa học, bằng ngôn ngữ tiếng Việt.

Địa chỉ: http://dspace.hui.edu.vn:8080/dspace/. (đang cập nhật)

Ngoài ra, mời bạn khai thác nguồn thông tin được phép truy cập:

1. Cơ sở dữ liệu Khoa học Công nghệ Việt Nam (VISTA)
2. Tài nguyên số của TT Thông tin – TV ĐH Quốc gia Hà Nội:
http://lic.vnu.edu.vn
http://ebooks.vnu.edu.vn
3. Tài nguyên Trung tâm học liệu ĐH Thái Nguyên
http://tailieudientu.lrc.tnu.edu.vn/

Dịch vụ trực tuyến