TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM THÔNG TIN - THƯ VIỆN
Tài liệu điện tử
Tài liệu điện tử

Nội dung trang bạn tìm kiếm được di chuyển đến tại: http://lib.iuh.edu.vn/tra-cuu-tai-lieu/.
Xin mời truy cập theo địa chỉ mới.

Chân thành cảm ơn.

Các nguồn dữ liệu điện tử toàn văn liên quan dành cho bạn:

  1. CSDL KHCN Việt Nam – Bộ KH&CN
  2. Proquest: CSDL sách, báo – tạp chí đa ngành
  3. Thư viện số ĐHQG Hà Nội
  4. Thư viện số truy cập mở – ĐHQG Hà Nội
  5. Tài liệu điện tử – TTHL ĐH Thái Nguyên
  6. Các nguồn học liệu mở (Open Course Ware – OCW)
Dịch vụ trực tuyến