TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM THÔNG TIN - THƯ VIỆN
Tài liệu điện tử
Tài liệu điện tử

Địa chỉ truy cập: http://opac.iuh.edu.vn:8000/ 

Trung tâm Thông tin – Thư viện hiện có hơn 15.000 tài liệu điện tử toàn văn các chuyên ngành đào tạo, bao gồm giáo trình, luận văn – luận án, báo cáo khoa học,  bài trích tạp chí nghiên cứu….

→ Hướng dẫn đăng ký mật khẩu: 

 • Bạn đọc gửi thông tin cá nhân gồm: (Họ tên; mã số sinh viên/giảng viên; ngày, tháng, năm sinh; số điện thoại) đến địa chỉ email: thuvien@iuh.edu.vn
 • Thư viện sẽ gửi thông tin đăng nhập qua email cho bạn trong vòng 12h (trừ các ngày nghỉ theo quy định)
 • Bạn đọc đăng nhập trang tài khoản tại: http://opac.iuh.edu.vn:8000/, thay đổi mật khẩu và sử dụng.

→ Hướng dẫn tìm tài liệu điện tử: 

 • Bước 1: Đăng nhập tài khoản;
 • Bước 2: Chọn loại hình tài liệu (Mọi tư liệu, Sách, Đề tài CNKH, Bài trích…)
 • Bước 3: Gõ vào ô cần tìm: Nhan đề hoặc tác giả …
 • Bước 4: Check vào ô Tài liệu điện tử.
 • Bước 5: Chọn Tìm kiếm

Các nguồn dữ liệu điện tử toàn văn liên quan dành cho bạn:

 1. CSDL KHCN Việt Nam – Bộ KH&CN
 2. Proquest: CSDL sách, báo – tạp chí đa ngành
 3. Springer: CSDL sách, tạp chí, tài liệu tham khảo uy tín, nổi tiếng
 4. iG Library: CSDL sách tham khảo đa ngành
 5. Thư viện số ĐHQG Hà Nội
 6. Thư viện số truy cập mở – ĐHQG Hà Nội
 7. Tài liệu điện tử – TTHL ĐH Thái Nguyên
 8. Các nguồn học liệu mở (Open Course Ware – OCW)
Dịch vụ trực tuyến