TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM THÔNG TIN - THƯ VIỆN
Thư viện Số Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Thư viện Số Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh

Địa chỉ truy cập: http://dspace.hui.edu.vn:8080/dspace/. (đang cập nhật)

Thư viện Số Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh có hơn 15.000 tài liệu điện tử toàn văn, với đầy đủ các chuyên ngành đào tạo như: công nghệ điện, điện tử, công nghệ hóa học, cơ khí, công nghệ thông tin, môi trường, anh văn, kinh tế, … với các thể loại như giáo trình, tài liệu tham khảo, luận văn, báo cáo khoa học, báo cáo thực tập, những bài báo và tạp chí nghiên cứu khoa học, bằng ngôn ngữ tiếng Việt.

Các nguồn dữ liệu điện tử toàn văn liên quan dành cho bạn:

  1. CSDL KHCN Việt Nam – Bộ KH&CN
  2. Proquest: CSDL sách, báo – tạp chí đa ngành
  3. Springer: CSDL sách, tạp chí, tài liệu tham khảo uy tín, nổi tiếng
  4. iG Library: CSDL sách tham khảo đa ngành
  5. Thư viện số ĐHQG Hà Nội
  6. Thư viện số truy cập mở – ĐHQG Hà Nội
  7. Tài liệu điện tử – TTHL ĐH Thái Nguyên
  8. Các nguồn học liệu mở (Open Course Ware – OCW)
Dịch vụ trực tuyến