TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM THÔNG TIN - THƯ VIỆN
Thư mục Quốc gia Việt Nam năm 2012
14/06/2017

Thư mục Quốc gia Việt Nam giúp cho bạn có thể tra cứu tất cả tài liệu đã được xuất bản và nộp lưu chiểu về Thư viện Quốc gia Việt Nam. Bạn đọc có nhu cầu sử dụng các tài liệu có trong Thư mục này, đừng ngần ngại liên hệ:

Quầy dịch vụ tham khảo – Thư viện Trường ĐH Công nghiệp TP. HCM
Email: thuvien@iuh.edu.vn
Điện thoại: 083.8940 390 – 131.

Thư mục Quốc gia Việt Nam:

 1. Tháng 01/2012: xem chi tiết
 2. Tháng 02/2012: xem chi tiết
 3. Tháng 03/2012: xem chi tiết
 4. Tháng 04/2012: xem chi tiết
 5. Tháng 05/2012: xem chi tiết
 6. Tháng 06/2012: xem chi tiết
 7. Tháng 07/2012: xem chi tiết
 8. Tháng 08/2012: xem chi tiết
 9. Tháng 09/2012: xem chi tiết
 10. Tháng 10/2012: xem chi tiết
 11. Tháng 11/2012: xem chi tiết
 12. Tháng 12/2012: xem chi tiết
Dịch vụ trực tuyến