TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM THÔNG TIN - THƯ VIỆN
Video giới thiệu Trường Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh 2019 (Tiếng Việt)
14/08/2019

Link Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=cGz2a7ccAs0

Với mục tiêu: Xây dựng Trường Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh hiện đại theo tiêu chuẩn quốc tế, nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học, đáp ứng yêu cầu thị trường trong nước và khu vực, đồng thời phục vụ đắc lực công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và chiến lược phát triển công nghiệp Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035.

Dịch vụ trực tuyến