TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM THÔNG TIN - THƯ VIỆN
Về việc phát triển vốn tài liệu/học liệu của Trung tâm Thông tin – Thư viện Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM
18/05/2017
  • Đảm bảo việc lựa chọn và bổ sung tài liệu cho Thư viện khách quan, phù hợp với chương trình đào tạo và mục tiêu giảng dạy của nhà Trường.
  • Quy định trách nhiệm của các cá nhân, tập thể trong việc lựa chọn tài liệu cho Thư viện; quy định về ngân sách bổ sung tài liệu và thống nhất các quy trình, thủ tục trong việc lựa chọn tài liệu nhằm đảm bảo sự thuận lợi và chính xác trong hoạt động bổ sung tài liệu.

Tải về và Xem

Dịch vụ trực tuyến