TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM THÔNG TIN - THƯ VIỆN
Văn bản pháp quy ban hành năm 2018
03/04/2018

Văn bản pháp quy ban hành: 

 1. Tháng 01/2018: Tuần 1Tuần 2Tuần 3Tuần 4
 2. Tháng 02/2018: Tuần 1 – Tuần 2Tuần 3 – Tuần 4
 3. Tháng 03/2018: Tuần 1Tuần 2Tuần 3Tuần 4
 4. Tháng 04/2018: Tuần 1 – Tuần 2 – Tuần 3 – Tuần 4
 5. Tháng 05/2018: Tuần 1 – Tuần 2 – Tuần 3 – Tuần 4
 6. Tháng 06/2018: Tuần 1 – Tuần 2 – Tuần 3 – Tuần 4
 7. Tháng 07/2018: Tuần 1 – Tuần 2 – Tuần 3 – Tuần 4
 8. Tháng 08/2018: Tuần 1 – Tuần 2 – Tuần 3 – Tuần 4
 9. Tháng 09/2018: Tuần 1 – Tuần 2 – Tuần 3 – Tuần 4
 10. Tháng 10/2018: Tuần 1 – Tuần 2 – Tuần 3 – Tuần 4
 11. Tháng 11/2018: Tuần 1 – Tuần 2 – Tuần 3 – Tuần 4
 12. Tháng 12/2018: Tuần 1 – Tuần 2 – Tuần 3 – Tuần 4

Văn bản pháp quy cập nhật theo tuần trong tháng. Bạn có thể theo dõi và tải về xem chi tiết từng tuần cụ thể.
Để yêu cầu toàn văn các văn bản pháp quy trong danh mục trên, bạn đọc liên hệ:

Quầy dịch vụ tham khảo – Thư viện Trường ĐH Công nghiệp TP. HCM
Email: thuvien@iuh.edu.vn
Điện thoại: 0283.8940 390 – 131.

Dịch vụ trực tuyến