TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM THÔNG TIN - THƯ VIỆN
Trường ĐH Công nghiệp TP. HCM tham gia xây dựng Hệ thống liên kết nguồn lực thông tin Khoa học và Công nghệ TP. HCM
15/05/2019

Ngày 15 tháng 5 năm 2019 tại Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM đã diễn ra hội nghị báo cáo kết quả thực hiện Hệ thống liên kết nguồn lực thông tin Khoa học và Công nghệ TP. HCM năm 2018, kế hoạch triển khai trong năm 2019 và ký kết Thỏa thuận tham gia Hệ thống đối với các đơn vị mới.

Lễ ký kết thỏa thuận tham gia hệ thống liên kết nguồn lực thông tin KH&CN (tháng 05/2019)

Lễ ký kết thỏa thuận tham gia hệ thống liên kết nguồn lực thông tin KH&CN (tháng 05/2019)

Lễ ký kết thỏa thuận tham gia hệ thống liên kết nguồn lực thông tin KH&CN (tháng 05/2019)

Lễ ký kết thỏa thuận tham gia hệ thống liên kết nguồn lực thông tin KH&CN (tháng 05/2019)

Tham dự hội nghị có GS. TS Nguyễn Kỳ Phùng – Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM, đại diện BGH các trường Đại học trên địa bàn như ĐH Công nghiệp TP. HCM, ĐH Hùng Vương, ĐH Giao thông Vận tải, ĐH Tài chính – Marketing…, Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN TP. HCM, Sở Khoa học và Công nghệ TP. HCM.Trong năm 2018, Sở đã hoàn thành xây dựng, đưa vào sử dụng mạng STINET (Science & Technology Information Network) tại địa chỉ www.stinet.gov.vn. Cơ sở dữ liệu được cập nhật tự động qua phần mềm của các đơn vị như Thư viện Trung tâm, ĐH Y Dược, ĐH Ngân hàng, ĐH Tài nguyên và Môi trường, Sở KH&CN… với nguồn thông tin ban đầu hơn 145.000 tài liệu thư mục, 15.308 tài liệu toàn văn, kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN, các nguồn tin KH&CN của tổ chức, doanh nghiệp, chuyên gia đầu ngành. Kế hoạch năm 2019, Sở tiếp tục liên kết các đơn vị trên địa bàn, ứng dụng công nghệ mới trong thiết kế, tương tác thông minh với người sử dụng. Theo kế hoạch, Sở sẽ tiếp tục thực hiện đề án từ tháng 5 và nghiệm thu vào tháng 11/2019.

GS. TS Nguyễn Kỳ Phùng – Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM và TS. Phan Hồng Hải – Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Công nghiệp TP. HCM tại lễ ký kết

GS. TS Nguyễn Kỳ Phùng – Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM và TS. Phan Hồng Hải – Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Công nghiệp TP. HCM tại lễ ký kết

Tại hội nghị này, TS. Phan Hồng Hải – Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Công nghiệp TP. HCM đã ký kết thỏa thuận tham gia Hệ thống liên kết nguồn lực thông tin Khoa học và Công nghệ TP. HCM với hoạt động nòng cốt là Trung tâm Thông tin – Thư viện. Ngoài ra, Nhà trường còn thường xuyên đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu KH&CN trong giảng viên, sinh viên, nâng cấp Thư viện đạt chuẩn quốc tế, tham gia Liên hiệp Thư viện các trường ĐH Phía Nam, các trung tâm thông tin lớn trong cả nước, làm phong phú nguồn lực thông tin KH&CN phục vụ hoạt động nghiên cứu phát triển và đổi mới sáng tạo của các nhà khoa học, cán bộ nghiên cứu – giảng dạy, sinh viên.

Tin bài: Thư viện ĐHCN TP.HCM.

Dịch vụ trực tuyến