TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM THÔNG TIN - THƯ VIỆN
Thông báo: bạn đọc mượn sách quá hạn năm 2017
02/01/2018
  • Trung tâm Thông tin – Thư viện thông báo bạn đọc mượn sách quá hạn, nhanh chóng đem sách đến Thư viện trả từ ngày 02/01 đến trước ngày 22/01/2018 tại Quầy trả sách (Khu vực Lưu hành) để Thư viện phục vụ kiểm kê năm 2017. Sau thời gian trên nếu bạn chưa trả sách sẽ bị xử lý theo quy định của Nhà trường./.
  • Danh sách bạn đọc nợ sách (tính đến 31/12/2017)

Tải về và Xem

 

Dịch vụ trực tuyến