TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM THÔNG TIN - THƯ VIỆN
Thông báo: V/v kiểm kê sách và thời gian mượn sách tháng 01/2018
07/01/2018

Theo thông báo số 196/TB-ĐHCN của Trường ĐHCN TP. HCM về việc kiểm kê tài sản năm 2017, nay Trung tâm Thông tin – Thư viện thông báo lịch kiểm kê sách trong thư viện đến bạn đọc để chủ động thời gian mượn tài liệu như sau:

  • Thời gian kiểm kê sách của Thư viện từ 16/01/2018 vì vậy bạn đọc tranh thủ mượn sách trước thời gian trên. Thời hạn trả sách có thể kéo dài đến 01/03/2018 (sau Tết âm lịch);
  • Đối với bạn đọc đang nợ sách Thư viện năm 2017, xem thông tin chi tiết tại đây.

Rất mong bạn đọc chú ý để không gián đoạn việc sử dụng tài liệu tại Thư viện.

Trân trọng./.

Dịch vụ trực tuyến