TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM THÔNG TIN - THƯ VIỆN
Thông báo: V/v thu hồi sách bạn đọc mượn quá hạn
16/05/2017

Thư viện thông báo bạn đọc mượn sách quá hạn, nhanh chóng đem sách đến Thư viện trả trước ngày 01/06/2017 tại Quầy trả sách. Sau thời gian trên nếu bạn chưa trả sách sẽ bị xử lý theo quy định của Nhà trường.
Danh sách bạn đọc nợ sách, xem chi tiết tại đây./.

Dịch vụ trực tuyến