TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM THÔNG TIN - THƯ VIỆN
Thông báo: V/v hướng dẫn sinh viên vào Thư viện học tập, nghiên cứu
01/11/2018

Hình ảnh: Cổng vào Thư viện nhà A. Sinh viên đặt thẻ từ và cửa tự động mở. Nếu bạn chưa quen thao tác, cán bộ thư viện sẽ giúp đỡ bạn khi cần thiết.

Nhằm đánh giá sự chuyên cần của sinh viên phục vụ kiểm định chất lượng giáo dục và đảm bảo an ninh trật tự, Thư viện áp dụng hình thức quét thẻ sinh viên. Vậy sinh viên có thẻ từ (chỉ sử dụng cho cổng kiểm soát) vào thư viện bằng lối nhà A; sinh viên đang sử dụng thẻ giấy vào thư viện bằng lối nhà H – Phòng Truyền thống và quẹt thẻ bằng mã vạch.

Trung tâm Thông tin – Thư viện hân hạnh phục vụ bạn đọc.

Trân trọng./.

Dịch vụ trực tuyến