TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM THÔNG TIN - THƯ VIỆN
Thông báo sử dụng Mạng liên kết nguồn lực thông tin KH&CN TP.HCM
14/10/2019

 

Hướng dẫn sử dụng:

Giới thiệu:

  • STINET (Science & Technology Information Network): phục vụ nghiên cứu, đổi mới, sáng tạo của các nhà khoa học, cán bộ nghiên cứu – giảng dạy, sinh viên, doanh nghiệp; tạo điều kiện thuận lợi bạn đọc khai thác hiệu quả nguồn lực thông tin KH&CN trên địa bàn thành phố.
  • CSDL có hơn 150.000 tài liệu bao gồmSách, luận án, luận văn, đề tài, CSDL chuyên gia, Phòng thí Nghiệm, tổ chức KHCN, doanh nghiệp…

Thư viện Trường ĐH Công nghiệp TP. HCM hân hạnh phục vụ./.

Dịch vụ trực tuyến