TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM THÔNG TIN - THƯ VIỆN
Sử dụng Cơ sở dữ liệu Springer Link
18/04/2019

Hướng dẫn sử dụng:

Giới thiệu:

  • Danh mục tạp chí hỗ trợ xem toàn văn: xem chi tiết
  • Gửi yêu cầu tin ; hoặc điện thoại: 0283.8940 390 – 131 – Phòng Nghiên cứu.
  • Cơ sở dữ liệu Springer Link bao gồm hơn 3.460 tạp chí, 170 tài liệu tham khảo điện tử, hơn 4 triệu chương sách điện tử,… tổng cộng với hơn 10 triệu dữ liệu đóng góp thuộc khoa học – công nghệ – y học từ năm 1997.
  • Các chủ đề trong CSDL:

  • Rất mong nhận được sự quan tâm, truy cập, giới thiệu cho các thầy cô khác sử dụng. Các ý kiến đóng góp của Quý Thầy, Cô sẽ giúp cho Thư viện phục vụ Quý Thầy, Cô ngày càng tốt hơn.
  • Lưu ý: Đây là CSDL của Thư viện Trường ĐH Công nghiệp TP. HCM mua và sử dụng theo hợp đồng của Sở Khoa học và Công nghệ TP. HCM

Thư viện Trường ĐH Công nghiệp TP. HCM hân hạnh phục vụ./.

Dịch vụ trực tuyến