TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM THÔNG TIN - THƯ VIỆN
Khai thác bài báo, tạp chí mở của CSDL ScienceDirect
02/10/2019

Địa chỉ truy cập: https://sciencedirect.com/#open-access

ScienceDirect có hơn 900.000 bài bài báo, tạp chí được xuất bản dạng truy cập mở (open access) và được cung cấp miễn phí cho mọi người đọc, tải xuống và sử dụng lại theo giấy phép người dùng được hiển thị trên bài viết.

Thư mục tạp chí truy cập mở: tại đây
Tất cả các ấn phẩm với các bài báo truy cập mở: tại đây

Email hỗ trợ bạn đọc: thuvien@iuh.edu.vn
→ Xem thêmNguồn tài nguyên mở

Dịch vụ trực tuyến