TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM THƯ VIỆN
Facebook hỗ trợ bạn đọc Trung tâm Thông tin – Thư viện
17/05/2017

Địa chỉ: https://www.facebook.com/libiuh/

– Hỗ trợ thông tin, tài liệu cho nhu cầu học tập, tham khảo và nghiên cứu khoa học của người dùng tin thư viện.
– Marketing sản phẩm dịch vụ thông tin – thư viện rộng rãi, tăng cường sử dụng và phục vụ thông tin hiệu quả trong môi trường internet.
– Tăng cường tương tác người dùng tin thư viện: giải đáp thắc mắc, tiếp nhận thông tin từ bạn đọc, phản ánh, đề xuất bổ sung tài liệu…
– Đối tượng phục vụ: sinh viên và cán bộ nhân viên trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh.

Dịch vụ trực tuyến