TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM THÔNG TIN - THƯ VIỆN
Danh mục sách mới tháng 9-10 năm 2017
08/11/2017

Bạn đọc có thể tra cứu trực tuyến, xem chi tiết và mượn tài liệu có trong danh mục tại tất cả các kho sách. Nếu bạn gặp khó khăn trong việc sử dụng tài liệu, vui lòng đừng ngần ngại liên hệ:
Quầy dịch vụ tham khảo
Email: thuvien@iuh.edu.vn
Điện thoại: 083.8940 390 – 131.

Tải về và Xem

Dịch vụ trực tuyến