TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM THÔNG TIN - THƯ VIỆN
Bộ sưu tập: Khóa luận tốt nghiệp Khoa Kế toán – Kiểm toán – Phần 1
10/06/2020

Mô tả: Tài liệu tham khảo Khoa Kế toán – Kiểm toán – Phần 1
Tác giả: nhiều tác giả. Ngôn ngữ: Tiếng Việt. Số lượng: 91 tài liệu.
Hướng dẫn: bạn đọc truy cập từ mạng nội bộ (LAN), bấm vào biểu tượng mở phần này của thư viện và xem nội dung bên dưới để truy cập.
Hỗ trợ: điện thoại – 083.8940 390 – 131; email: thuvien@iuh.edu.vn. Yêu cầu tài liệu: tại đây.

For English:

Description: References Faculty of Accounting and Auditing (2019) – Part 1
Author: many authors. Language: Vietnamese. Quantity: 91 documents.
Instructions: Readers access from the local network, click on the icon below to access.
Support: email: thuvien@iuh.edu.vn.

mở phần này của thư viện và xem nội dung Các giải pháp hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành tại Công ty TNHH Hải Hòa
mở phần này của thư viện và xem nội dung Công việc xác định và phân tích kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH thương mại sản xuất Sài Gòn Mì
mở phần này của thư viện và xem nội dung Giải pháp cắt giảm chi phí góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh tại Công ty TNHH sản xuất thương mại và đầu tư Thành Công
mở phần này của thư viện và xem nội dung Giải pháp hoàn thiện công tác kế toán quản trị chi phí và tính giá thành tại nhóm doanh nghiệp xây dựng
mở phần này của thư viện và xem nội dung Giải pháp hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm tại Công ty MTV thương mại Khôi Vũ
mở phần này của thư viện và xem nội dung Giải pháp hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH SX-TM DV Phạm Sang
mở phần này của thư viện và xem nội dung Giải pháp hoàn thiện hệ thống doanh thu, chi phí và xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH Thịnh Hoàng Gia.
mở phần này của thư viện và xem nội dung Giải pháp hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH MTV xi măng Hạ Long
mở phần này của thư viện và xem nội dung Giải pháp hoàn thiện kế toán vốn bằng tiền và lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ tại Công ty TNHH dịch vụ giao hàng tận nơi
mở phần này của thư viện và xem nội dung Giải pháp nâng cao số lượng khách hàng và chất lượng dịch vụ kế toán tại Công ty TNHH tư vấn Thuận Thành
mở phần này của thư viện và xem nội dung Giải pháp xây dựng hệ thống thông tin kế toán quản trị tại nhóm doanh nghiệp sản xuất TM quần áo thời trang
mở phần này của thư viện và xem nội dung Hoan thiện công tác lập báo cáo tài chính tại Công ty TNHH xuất nhập khẩu thiết bị in Song Long
mở phần này của thư viện và xem nội dung Hoàn thiện chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Huyền Phương Minh và Công ty SX-TM-DV khăn giấy Hưng Phát
mở phần này của thư viện và xem nội dung Hoàn thiện công tác doanh thu chi phí và xác định kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH MTV Chánh Sâm
mở phần này của thư viện và xem nội dung Hoàn thiện công tác doanh thu chi phí và xác định kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH MTV nội thất A.Q.L
mở phần này của thư viện và xem nội dung Hoàn thiện công tác doanh thu, chi phí và xác định kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH MTV TM Fuga
mở phần này của thư viện và xem nội dung Hoàn thiện công tác doanh thu, chi phí và xác định kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH nông sản Hải Kim Long
mở phần này của thư viện và xem nội dung Hoàn thiện công tác doanh thu chi phí và xác định kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH TM DV Tấn Khuyên
mở phần này của thư viện và xem nội dung Hoàn thiện công tác doanh thu chi phí và xác định kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH TM DV vận tải quốc tế An Bình Express
mở phần này của thư viện và xem nội dung Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH văn phòng phẩm An Phát
mở phần này của thư viện và xem nội dung Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần Safimex, Công ty TNHH chế biến thủy sản Minh Quý
mở phần này của thư viện và xem nội dung Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần thương mại xây dựng Hiệp Á
mở phần này của thư viện và xem nội dung Hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH SX TM cơ khí Hồng Ký
mở phần này của thư viện và xem nội dung Hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành tại Công ty TNHH Thần Vương
mở phần này của thư viện và xem nội dung Hoàn thiện công tác kế toán công nợ phải thu , phải trả tại Công ty TNHH thương mại – dịch vụ Đức Lập
mở phần này của thư viện và xem nội dung Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu bán hàng và công nợ phải thu tại Công ty CP đầu tư Phú Cường
mở phần này của thư viện và xem nội dung Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí kinh doanh và xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng Đại Thành Công
mở phần này của thư viện và xem nội dung Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí kinh doanh và xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH THY Hạnh Dung
mở phần này của thư viện và xem nội dung Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty cổ phần dược phẩm Sohaco Miền Nam
mở phần này của thư viện và xem nội dung Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty cổ phần Tinh Kỹ
mở phần này của thư viện và xem nội dung Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần tư vấn xây dựng công trình 979
mở phần này của thư viện và xem nội dung Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần đầu tư và tư vấn xây dựng Dũng Nam
mở phần này của thư viện và xem nội dung Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH dịch vụ công nghệ thông tin cơ bản Việt Nam.
mở phần này của thư viện và xem nội dung Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH dịch vụ viễn thông MK
mở phần này của thư viện và xem nội dung Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Kova Vina
mở phần này của thư viện và xem nội dung Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Thanh Liêm
mở phần này của thư viện và xem nội dung Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH thương mại thép Hưng Á
mở phần này của thư viện và xem nội dung Hoàn thiện công tác kế toán thuế GTGT và thuế TNDN tại Công ty TNHH Nhật Nam
mở phần này của thư viện và xem nội dung Hoàn thiện công tác kế toán thuế tại Công ty TNHH Yamanaka
mở phần này của thư viện và xem nội dung Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH QUOINE Việt Nam
mở phần này của thư viện và xem nội dung Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH MTV nước ngầm Sài Gòn
mở phần này của thư viện và xem nội dung Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH QDESIGN
mở phần này của thư viện và xem nội dung Hoàn thiện công tác lập báo cáo tài chính tại Công ty TNHH TM XD Kỹ thuật điện Giáp Nguyễn
mở phần này của thư viện và xem nội dung Hoàn thiện công tác quản lý hàng tồn kho nhóm doanh nghiệp thương mại
mở phần này của thư viện và xem nội dung Hoàn thiện công tác tài sản cố định tại Công ty TNHH thương mại xây dựng Song Tây
mở phần này của thư viện và xem nội dung Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ chu trình bán hàng thu tiền tại CN CTCPTMDV Hoàng Hải – Trung tâm hội nghị tiệc cưới Queen Plaza Kỳ Hòa.
mở phần này của thư viện và xem nội dung Hoàn thiện kỹ thuật thu thập bằng chứng kiểm toán tại Công ty TNHH kiểm toán tư vấn Độc Lập
mở phần này của thư viện và xem nội dung Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Ba Lan
mở phần này của thư viện và xem nội dung Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH hóa mỹ phẩm Tân Đại dương
mở phần này của thư viện và xem nội dung Hoàn thiện kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH MTV giày da Việt Anh
mở phần này của thư viện và xem nội dung Hoàn thiện kế toán lập và phân tích tại Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ Song Ân
mở phần này của thư viện và xem nội dung Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH sản xuất và trang trí nội thất Elip
mở phần này của thư viện và xem nội dung Hoàn thiện kế toán nợ phải thu tại Công ty TNHH kỹ thuật công nghệ DKSH
mở phần này của thư viện và xem nội dung Hoàn thiện kế toán tiền lương phải trả cho người lao động và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH đầu tư HN
mở phần này của thư viện và xem nội dung Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành các công trình tại Công ty TNHH Gia Long VN
mở phần này của thư viện và xem nội dung Hoàn thiện kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty thương mại
mở phần này của thư viện và xem nội dung Hoàn thiện quy trình kiểm toán nợ phải thu khách hàng tại Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Phía Nam
mở phần này của thư viện và xem nội dung Hoàn thiện quy trình kế toán Bán hàng – Phải thu – Thanh toán
mở phần này của thư viện và xem nội dung Hoàn thiện quy trình quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp tại Chi nhánh Chi cục thuế quận Thủ Đức
mở phần này của thư viện và xem nội dung Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Công tu TNHH thương mại sản xuất Việt Hoàng Gia
mở phần này của thư viện và xem nội dung Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương của Công ty TNHH Thương Mại Dược Phẩm Ngọc Linh Trang
mở phần này của thư viện và xem nội dung Hoàn thiện tổ chức hệ thống kế toán tài chính doanh nghiệp tại Công ty TNHH Tổ chức hợp tác và phát triển nhà Việt Nam – Nhật Bản
mở phần này của thư viện và xem nội dung Hoàn thiện tổ chức kế toán tại Công ty TNHH giải pháp công nghệ Glink
mở phần này của thư viện và xem nội dung Kê toánchi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH TK-XD-TM Thiên An
mở phần này của thư viện và xem nội dung Kế toán công nợ phải thu, nợ phải trả tại Công ty V International
mở phần này của thư viện và xem nội dung Kế toán công nợ phải thu – phải tra tại Công ty TNHH Phúc Minh THP
mở phần này của thư viện và xem nội dung Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty TMDV vận tải Quỳnh Anh
mở phần này của thư viện và xem nội dung Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH DS Out Door VN
mở phần này của thư viện và xem nội dung Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH đầu tư thương mại THT Hà Nội
mở phần này của thư viện và xem nội dung Kế toán GTGT và thuế TNDN tại Công ty TNHH TM kỹ thuật công nghệ Thiên Thanh
mở phần này của thư viện và xem nội dung Kế toán phải thu khách hàng và phải trả người bán
mở phần này của thư viện và xem nội dung Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH TM DV Sao Nam An
mở phần này của thư viện và xem nội dung Kê toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH TMDV may mặc Hoàng Tâm Ngọc
mở phần này của thư viện và xem nội dung Kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty CP Otoke Chicken
mở phần này của thư viện và xem nội dung Lập và trình bày báo cáo tài chính Công ty TNHH TMDV xây dựng Ngọc Sơn
mở phần này của thư viện và xem nội dung Phương hướng và giải pháp hoàn thiện kế toán công nợ tại Công ty CP xây dựng Liên Á
mở phần này của thư viện và xem nội dung Phương hướng và giải pháp hoàn thiện kế toán thuế TNDN tại Công ty CP tư vấn và đại lí thuế TPM
mở phần này của thư viện và xem nội dung Phân tích báo cáo tài chính tại Công ty TNHH MTV XNK Mekong Sai Gon
mở phần này của thư viện và xem nội dung Phân tích hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty TNHH MTV thương mại dịch vụ và sản xuất tấm cách nhiệt Tabi
mở phần này của thư viện và xem nội dung Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty CP phát triển hạ tầng khu công nghiệp Tây Ninh
mở phần này của thư viện và xem nội dung Thực trạng về công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành công trình xây dựng tại Công ty TNHH TM XNK và tư vấn xây dựng Phúc An
mở phần này của thư viện và xem nội dung Thực trạng và giải pháp hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH Minh Long
mở phần này của thư viện và xem nội dung Tìm hiểu thực trạng và giải pháo hoàn thiện kế toán công nợ tại Công ty TNHH MTV máy xây dựng Matec
mở phần này của thư viện và xem nội dung Vận dụng chuẩn mực kế toán số 02 – Hàng tồn kho vào công tác kế toán kho tại Công ty TNHH thiết bị tự động hóa Trường An
mở phần này của thư viện và xem nội dung Vận dụng chuẩn mực kế toán số 14 – doanh thu và thu nhập khác tại Công ty TNHH Pressure System Builders Vietnam

Trung tâm Thông tin – Thư viện hân hạnh phục vụ bạn đọc.

Dịch vụ trực tuyến