TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM THÔNG TIN - THƯ VIỆN
Văn bản pháp quy mới
19/05/2017

Văn bản pháp quy  là văn bản do cơ quan nhà nước ban hành hoặc phối hợp ban hành theo thẩm quyền, hình thức, trình tự, thủ tục được quy định… được cập nhật mới theo định kỳ hằng tháng trên websites Thư viện đầy đủ các lĩnh vực như sau: Doanh nghiệp – Bộ máy hành chính – Công nghệ thông tin – Đầu tư – Giáo dục – Giao thông – vận tải – Lao động – Tiền lương – Khoa học và công nghệ – Thuế – phí – lệ phí – Tài nguyên – Môi trường- Tài chính nhà nước – Thương mại – Tiền tệ – ngân hàng – Thủ tục tố tụng – Văn hóa – xã hội – Vi phạm hành chính – Xây dựng – đô thị – Xuất nhập khẩu – Thể thao – Y tế…

→ Xem chi tiết: Văn bản pháp quy mới nhất

Thư viện đã ký hợp đồng cung cấp thông tin trọn gói với Trung tâm thông tin KH&CN TP. HCM, do đó toàn thể sinh viên, giảng viên Nhà trường có nhu cầu tra cứu thông tin có thể liên hệ
Quầy dịch vụ tham khảo – Thư viện Trường ĐH Công nghiệp TP. HCM
Email: thuvien@iuh.edu.vn
Điện thoại: 0283.8940 390 – 131.

→ Xem thêm: 

Dịch vụ trực tuyến