TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM THÔNG TIN - THƯ VIỆN
Tiêu chuẩn đo lường
19/05/2017

Bản tin Tiêu chuẩn đo lường chất lượng bao gồm các quy định, các chuẩn mực của các ngành nghề dùng làm căn cứ để triển khai các hoạt động, các quá trình.

→ Xem chi tiết: Tiêu chuẩn đo lường chất lượng mới nhất.

Bạn đọc có nhu cầu thông tin toàn văn các tiêu chuẩn TCVN, ISO, JIS… có trong danh mục vui lòng liên hệ trực tiếp:

Quầy dịch vụ tham khảo – Thư viện Trường ĐH Công nghiệp TP. HCM
Email: thuvien@iuh.edu.vn
Điện thoại: 0283.8940 390 – 131.

→ Xem thêm:

 

Dịch vụ trực tuyến