TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM THÔNG TIN - THƯ VIỆN
Tài nguyên điện tử
21/05/2017

Sản phẩm tài liệu điện tử của Thư viện bao gồm:

  1. Thư viện số Dspace
  2. Bộ sưu tập số Greenstone
  3. Các cơ sở dữ liệu trực tuyến
  • CSDL iGroup Library cung cấp hơn 90.000 nhan đề sách điện tử toàn văn bao gồm nhiều lĩnh vực khoa học, công nghệ, máy tính, kinh tế, địa lý, du lịch, tâm lý học… được xuất bản từ năm 2012 đến nay và được cập nhật thường xuyên.
  • CSDL Springer Nature: NXB Springer Nature là NXB đến từ Đức, có bộ sưu tập eBooks lớn nhất trên thế giới với hơn 220.000 tựa eBooks dẫn đầu các ngành công nghệ kỹ thuật, khoa học, kinh tế, y khoa, máy tính. Nay hợp tác cùng Trường Đại học Công nghiệp TP. HCM cung cấp việc dùng trải nghiệm nghiên cứu eBooks Copyright xuất bản từ năm 2005 đến 2015 có tất cả 13 subjects.
  • CSDL Proquest là một cơ sở dữ liệu điện tử do nhà xuất bản ProQuest xây dựng với gần 30.000 luận văn toàn văn, hơn 44.000 hồ sơ doanh nghiệp (Hoover’s Company Records), hơn 3.000 báo cáo công nghiệp (Snapshots Series), hơn 11.250 tạp chí (8.400 tạp chí toàn văn, 479 báo toàn văn); hơn 60 nguồn học liệu tham khảo gồm Brookings Paper, OEF, Career Guide, Occupational Outlook Handbook với chủ đề chính gồm 160 chuyên ngành, lĩnh vực khác nhau.
  • CSDL KH&CN quốc gia là CSDL toàn văn về tài liệu KH&CN Việt Nam, do Cục Thông tin KH&CN Quốc gia xây dựng và cập nhật từ năm 1987. Hiện tại, STD có gần 150.000 biểu ghi, trong đó 85.000 biểu ghi có đính kèm tài liệu gốc định dạng tệp PDF. STD được cập nhật hàng tuần. Trung bình mỗi năm cập nhật mới trên 11.000 tài liệu.
Dịch vụ trực tuyến