TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM THÔNG TIN - THƯ VIỆN
Thông báo sách mới
19/05/2017

→ Danh mục sách mới giúp cho bạn đọc có thể biết được những tài liệu được bổ sung vào thư viện định kỳ từng tháng hay từng quý. Danh mục trình bày ngắn gọn, khoa học giúp bạn đọc bao quát thông tin về tài liệu. Bạn đọc có thể tra cứu trực tuyến, mượn tài liệu có trong danh mục tại tất cả các kho sách Thư viện.

→ Xem chi tiết: Danh mục sách mới mới nhất

Nếu bạn gặp khó khăn trong việc sử dụng tài liệu, vui lòng đừng ngần ngại liên hệ:
Quầy dịch vụ tham khảo
Email: thuvien@iuh.edu.vn
Điện thoại: 0283.8940 390 – 131.

Dịch vụ trực tuyến