TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM THÔNG TIN - THƯ VIỆN
Thông báo sách mới
19/05/2017

Danh mục sách mới giúp cho bạn đọc có thể biết được những tài liệu được bổ sung vào thư viện theo định kỳ (từng tháng, từng quý). Danh mục trình bày ngắn gọn, khoa học giúp bạn đọc bao quát thông tin về tài liệu.

→ Xem chi tiết: Danh mục thông báo sách mới mới nhất

→ Xem thêm: Danh mục sách bổ sung từ năm 2008 – 2015

Bạn đọc có thể tra cứu trực tuyến, xem chi tiết và mượn tài liệu có trong danh mục tại tất cả các kho sách. Nếu bạn gặp khó khăn trong việc sử dụng tài liệu, vui lòng đừng ngần ngại liên hệ:
Quầy dịch vụ tham khảo
Email: thuvien@iuh.edu.vn
Điện thoại: 083.8940 390 – 131.

Dịch vụ trực tuyến