TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM THƯ VIỆN
Tài nguyên điện tử
20/05/2017
    Thư viện Trường ĐH Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh hỗ trợ cán bộ nghiên cứu – giảng dạy, sinh viên… nhiều nguồn tài nguyên điện tử toàn văn (full-text) bao gồm: sách tham khảo, giáo trình, bài báo, tạp chí nghiên cứu, luận văn – luận án, thông tin chuyên gia, tổ chức KHCN…
– Bạn đọc có thể xem hướng dẫn chi tiết các CSDL bên dưới:
1. Thư viện số
xem chi tiết
2. Cơ sở dữ liệu SAGE e-Journals
xem chi tiết 
3. Cơ sở dữ liệu tạp chí Emerald insight
xem chi tiết 
4. CSDL IEEE Xplore digital library
xem chi tiết
5. CSDL Springer Link
xem chi tiết
6. CSDL Proquest Central
xem chi tiết
7. CSDL Khoa học – Công nghệ Việt Nam
xem chi tiết
8. STINET Mạng liên kết thông tin KH & CN TP. HCM xem chi tiết
9. Tài nguyên Thư viện Arizona State University
xem chi tiết
10. Tài nguyên giáo dục mở chọn lọc xem chi tiết
Hỗ trợ bạn đọc: thuvien@iuh.edu.vn.
Thư viện Trường ĐH Công nghiệp TP. HCM hân hạnh phục vụ./.
Cập nhật: 03/2021
Dịch vụ trực tuyến