TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM THƯ VIỆN
Tài nguyên điện tử
20/05/2017
    Thư viện Trường ĐH Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh hỗ trợ cán bộ nghiên cứu – giảng dạy, sinh viên… nhiều nguồn tài nguyên điện tử toàn văn (full-text) bao gồm: sách tham khảo, giáo trình, bài báo, tạp chí nghiên cứu, luận văn – luận án, thông tin chuyên gia, tổ chức KHCN…
– Bạn đọc có thể xem hướng dẫn chi tiết các CSDL bên dưới:
CSDL IEEE Xplore digital library
xem chi tiết
CSDL Springer Link
xem chi tiết
CSDL Proquest Central
xem chi tiết
CSDL Khoa học – Công nghệ Việt Nam
xem chi tiết
STINET Mạng liên kết thông tin KH & CN TP. HCM xem chi tiết
Tài nguyên giáo dục mở
xem chi tiết
Hỗ trợ bạn đọc: thuvien@iuh.edu.vn.
Thư viện Trường ĐH Công nghiệp TP. HCM hân hạnh phục vụ./.
Dịch vụ trực tuyến