TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM THÔNG TIN - THƯ VIỆN
Bài trích tạp chí
20/05/2017

Sản phẩm bài trích tạp chí là tập hợp các bài trích tạp chí chuyên ngành hiện có tại thư viện với các thông tin về nhan đề, tác giả, nguồn trích và nội dung tóm tắt.

Đây là một sản phẩm thông tin rất hữu ích đối với bạn đọc  khi cần tìm kiếm tài liệu phục vụ cho mục đích học tập, giảng dạy và nghiên cứu khoa học, giúp bạn đọc mở rộng nguồn tài liệu tham khảo toàn văn lưu trữ tại thư viện. Hiện số bài trích được trích trong các tạp chí lưu trữ tại thư viện lên đến gần 45.000 bài, gồm tất cả các chuyên ngành đào tạo của Nhà trường.

Để xem thông tin bài trích, bạn đọc vui lòng thực hiện theo hướng dẫn:

Chọn ‘Tra cứu tài liệu  =>  Bài trích  =>  Nhập nội dung cần tìm  =>  Ghi lại thông tin tài liệu  =>  Liên hệ lầu 4 (kho sách ngoại văn) => Yêu cầu cung cấp toàn văn

Dịch vụ trực tuyến