TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM THÔNG TIN - THƯ VIỆN
Liên hệ – Góp ý
Liên hệ – Góp ý

Liên hệ - Phản hồi - Góp ý Thư viện ĐH Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh

Cảm ơn bạn đã gửi thông tin về Thư viện.
Để được hỗ trợ nhanh, vui lòng nhắn tin đến Facebook Thư viện tại: http://facebook.com/libiuh. Hoặc gọi 0919.8989.33 - Thầy Minh Trí - Phòng Nghiên cứu.

Dịch vụ trực tuyến