TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM THÔNG TIN - THƯ VIỆN
Triển khai hoạt động mô hình 5S tại Thư viện ĐH Công nghiệp TP. HCM
30/08/2017

Cải tiến công tác tổ chức quản lý công việc, sử dụng nguồn lực hiện tại hiệu quả, tiết kiệm là mục tiêu, sứ mệnh Trường ĐH Công nghiệp TP. HCM hướng đến trong sự phát triển dài hạn của Nhà trường. Nằm trong kế hoạch chung đó, Ban Giám đốc Thư viện đã tổ chức buổi triển khai để bắt đầu chuẩn bị hoạt động mô hình 5S.

  • Chủ trì: Trịnh Cẩm Vân – Phó Giám đốc Thư viện;
  • Thời gian: 13h30 – 14h30, ngày 29/08/2017;
  • Địa điểm: Phòng Truyền thống – Thư viện;
  • Thành phần tham dự: nhân viên Thư viện.

– Phương pháp 5S: được phát minh bởi người Nhật, xoay quanh các tiêu chí thực hiện liên tục, bền bỉ bao gồm:

  1. Sàng lọc;
  2. Sắp xếp;
  3. Sạch sẽ;
  4. Săn sóc;
  5. Sẵn sàng.

– Mục đích: xây dựng và liên tục cải tiến một môi trường làm việc xanh, sạch, đẹp, tiện lợi, tinh thần làm việc thoải mái, năng suất, tiết kiệm, hiệu quả và có điều kiện để việc áp dụng một hệ thống quản lý chất lượng hiệu quả hơn.

Buổi giới thiệu và triển khai đã diễn ra trong không khí nghiêm túc, khẩn trương, quán triệt tinh thần của Ban Giám đốc và bám sát thực tiễn hoạt động mô hình 5S. Các phòng ban, bộ phận dịch vụ, phục vụ tại Thư viện sẽ bắt đầu thực hiện liên tục kể từ tháng 09/2017 dưới sự giám sát, đánh giá từ Thư viện và  Nhà trường.

Hình ảnh tại buổi triển khai mô hình 5S:

Ông Trịnh Cẩm Vân – Phó Giám đốc Thư viện triển khai thực hiện với toàn thể nhân viên thư viện

Phan Minh Trí.

 

Dịch vụ trực tuyến