TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM THÔNG TIN - THƯ VIỆN
Lịch công tác tháng 11/2017
02/11/2017

Để cập nhật Lịch công tác cho tuần tiếp theo, vui lòng gửi thông tin điều chỉnh trước ngày thứ sáu hàng tuần. Liên hệ: Lê Đức Chí.

Thời gian Tuần 06/11 Tuần 13/11 Tuần 20/11 Tuần 27/11
Mô tả Chi tiết Chi tiết Chi tiết Chi tiết
Vị trí Chi tiết Chi tiết Chi tiết Chi tiết

 

Dịch vụ trực tuyến