TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM THÔNG TIN - THƯ VIỆN
Lịch công tác tháng 09/2017
01/09/2017

Để cập nhật Lịch công tác cho tuần tiếp theo, vui lòng gửi thông tin điều chỉnh trước ngày thứ sáu hàng tuần.
Phan Minh Trí – Phòng đọc nghiên cứu. Số nội bộ: 191.

Thời gian Tuần 04/09 Tuần 11/09 Tuần 18/09 Tuần 25/09
Mô tả Chi tiết Chi tiết Chi tiết Chi tiết
Vị trí Chi tiết Chi tiết Chi tiết Chi tiết

 

Dịch vụ trực tuyến