TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM THÔNG TIN - THƯ VIỆN
Lịch công tác tháng 08/2017
28/07/2017

Để cập nhật Lịch công tác cho tuần tiếp theo, vui lòng gửi thông tin điều chỉnh trước ngày thứ sáu hàng tuần.
Phan Minh Trí – Phòng đọc nghiên cứu. Số nội bộ: 191.

Thời gian Tuần 31/07 Tuần 07/08 Tuần 14/08 Tuần 21/08 Tuần 28/08
Mô tả Chi tiết Chi tiết Chi tiết Chi tiết Chi tiết
Vị trí Chi tiết Chi tiết Chi tiết Chi tiết Chi tiết

 

Dịch vụ trực tuyến