TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM THÔNG TIN - THƯ VIỆN
Lịch công tác Tháng 05/2017
16/05/2017

Để cập nhật Lịch công tác cho tuần tiếp theo, vui lòng gửi thông tin điều chỉnh trước ngày thứ sáu hàng tuần.
Phan Minh Trí – Phòng đọc nghiên cứu. Số nội bộ: 191.

Ngày/Tháng 01/05 – 07/05 08/05 – 14/05 15/05 – 21/05 22/05 – 28/05 29/05 – 04/06
Mô tả Chi tiết Chi tiết Chi tiết Chi tiết Chi tiết
Vị trí Chi tiết Chi tiết Chi tiết Chi tiết Chi tiết
Dịch vụ trực tuyến