TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM THÔNG TIN - THƯ VIỆN
Lịch công tác hè tháng 06 – 07/2017
25/05/2017

Lịch công tác hè:

Chú ý:

  • Ngày 29/07: toàn thể nhân viên tập trung họp triển khai phục vụ năm học mới
  • Ngày 31/07: Thư viện phục vụ bình thường.

Nhân viên Thư viện chú ý theo dõi lịch công tác trong hai tháng hè trên trang web thư viện để đi làm theo quy định.

Dịch vụ trực tuyến