TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM THÔNG TIN - THƯ VIỆN
Quy trình công việc Thư viện Trường ĐHCN TP. HCM
26/05/2017

Trung tâm Thông tin – Thư viện Trường ĐH Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh công bố các quy trình nghiệp vụ, quy trình phục vụ công việc chuẩn đã thống nhất, phê duyệt, phục vụ công tác kiểm định chất lượng như sau:

1. Quy trình biên mục tài liệu giấy Xem chi tiết
2. Quy trình biên mục tài liệu số Xem chi tiết
3. Quy trình biên mục bài trích báo – tạp chí Xem chi tiết
4. Quy trình biên mục bộ sưu tập số Xem chi tiết
5. Quy trình số hóa tài liệu Xem chi tiết
6. Quy trình phục vụ báo – tạp chí Xem chi tiết
7. Quy trình bảo quản tài liệu Xem chi tiết
8. Quy trình dịch vụ tham khảo Xem chi tiết
9. Quy trình mượn trả sách tại chỗ Xem chi tiết
10. Quy trình mượn sách về nhà Xem chi tiết
11. Quy trình sử dụng phòng đa phương tiện Xem chi tiết
12. Quy trình mượn trả CD-ROM Xem chi tiết
13. Quy trình làm thẻ sinh viên mới Xem chi tiết
14. Quy trình làm lại thẻ sinh viên Xem chi tiết
15. Quy trình kiểm kê sách thư viện Xem chi tiết
16. Quy trình xử lý sinh viên vi phạm Xem chi tiết
17. Quy trình báo hỏng Xem chi tiết
18. Quy trình thanh lý sách Xem chi tiết
19. Quy trình mượn liên thư viện Xem chi tiết
20. Quy trình bổ sung tài liệu Xem chi tiết

Thư viện ĐH Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh.

Dịch vụ trực tuyến