TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM THÔNG TIN - THƯ VIỆN
Những quy định, nội quy các bộ phận của Thư viện Trường ĐHCN TP. HCM
01/06/2017

Trung tâm Thông tin – Thư viện Trường ĐH Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh công bố các quy định, nội quy các bộ phận phục vụ phục vụ công tác kiểm định chất lượng như sau:

Các nội quy các bộ phận thuộc Thư viện:

  1. Nội quy Thư viện: xem tại đây
  2. Nội quy Phòng Nghiên cứu: xem chi tiết.
  3. Nội quy Kho sách tự chọn: xem chi tiết.
  4. Nội quy Phòng Đa phương tiện: xem chi tiết.

Các quy định chung:

  1. Quy định về Phòng cháy chữa cháy tại Thư viện: xem chi tiết.
  2. Quy định về tiền thế chân sách tại Thư viện: xem chi tiết.
  3. Quy định về lưu hành tài liệu tại Thư viện: xem chi tiết.
  4. Quy định về định mức lao động tại Thư viện: xem chi tiết.
Dịch vụ trực tuyến