TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM THÔNG TIN - THƯ VIỆN
Kết quả khảo sát Thư viện Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM năm 2018
22/01/2019

Nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động và cải tiến các dịch vụ thông tin thư viện đáp ứng nhu cầu học tập và nghiên cứu của giảng viên, nghiên cứu sinh, học viên cao học và sinh viên Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh. Trung tâm Thông tin – Thư viện tiến hành khảo sát với điều tra tại thư viện cơ sở 1, từ đó có thể đánh giá chất lượng và cải tiến dịch vụ phục vụ tốt hơn cho người dùng tin tại Trung tâm thông tin – Thư viện.

Tải về và Xem

Dịch vụ trực tuyến