TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM THƯ VIỆN
Hợp tác Quốc tế
Hợp tác Quốc tế

Trung tâm Thư viện có mối quan hệ hợp tác quốc tế với các tổ chức giáo dục, các trung tâm thông tin, thư viện trường ĐH có liên kết đào tạo với Nhà trường.

Dịch vụ trực tuyến