TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM THÔNG TIN - THƯ VIỆN
Việt Nam 2035 : Hướng tới Thịnh vượng, Sáng tạo, Công bằng và Dân chủ
13/09/2017

Ngày 08 tháng 09 năm 2017, Trung tâm Thông tin – Thư viện đã nhận được tài liệu của Ngân hàng Thế giới – Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

  • Tên tài liệu: Việt Nam 2035 : Hướng tới Thịnh vượng, Sáng tạo, Công bằng và Dân chủ
  • Tác giả: Ngân hàng Thế giới – Bộ Kế hoạch và Đầu tư
  • Nhà xuất bản: Hồng Đức; Hội Luật gia Việt Nam
  • Năm xuất bản 2016
  • Số trang: 536 trang
  • Số lượng: 01 cuốn
  • Vị trí: Kho sách 02 – Nhà A – Thư viện

Thư viện sẽ nhanh chóng đưa vào phục vụ bạn đọc nhà trường, và rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm của tác giả với Thư viện.

Trân trọng cảm ơn.

Tải về và Xem

Dịch vụ trực tuyến