TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM THÔNG TIN - THƯ VIỆN
Vi sinh vật môi trường
03/11/2017
  • Tên tài liệu: Vi sinh vật môi trường
  • Tác giả: Đỗ Hồng Lan Chi
  • Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh
  • Năm xuất bản: 2014
  • Số trang: 234 trang
  • Số lượng: 10 cuốn
  • Vị trí: Kho sách 01 – Nhà A – Thư viện

Trung tâm Thông tin – Thư viện trân trọng giới thiệu đến bạn đọc.

Tải về và Xem

Dịch vụ trực tuyến