TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM THÔNG TIN - THƯ VIỆN
Thư mục Quốc gia Việt Nam tháng 7 năm 2019
16/08/2019

Thư mục Quốc gia Việt Nam giúp cho bạn có thể tra cứu tất cả tài liệu đã được xuất bản và nộp lưu chiểu về Thư viện Quốc gia Việt Nam. Bạn đọc có nhu cầu sử dụng các tài liệu có trong Thư mục này, đừng ngần ngại liên hệ:

Quầy dịch vụ tham khảo – Thư viện Trường ĐH Công nghiệp TP. HCM
Email: thuvien@iuh.edu.vn
Điện thoại: 0283.8940 390 – 131.

Tải về và Xem

Dịch vụ trực tuyến