TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM THÔNG TIN - THƯ VIỆN
Thư cảm ơn về việc tặng sách của sinh viên Phan Kim Tuyến
30/08/2019

Ngày 30 tháng 8 năm 2019, Trung tâm Thông tin – Thư viện nhận được sách tặng của sinh viên Phan Kim Tuyến – MSSV 17035241, Khoa Quản trị Kinh doanh, Trường ĐHCN TP. HCM. Thư viện sẽ nhanh chóng xử lý nghiệp vụ và đưa vào phục vụ bạn đọc tham khảo.
Chúc bạn nhiều sức khỏe, học tập tốt.

Trung tâm Thông tin – Thư viện.

Dịch vụ trực tuyến