TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM THÔNG TIN - THƯ VIỆN
Thư cảm ơn về việc tặng sách của sinh viên Bùi Thị Huế
05/08/2019

Ngày 05 tháng 8 năm 2019, Trung tâm Thông tin – Thư viện nhận được sách tặng của sinh viên Bùi Thị Huế – MSSV 17046361, Khoa Quản trị Kinh doanh, Trường ĐHCN TP. HCM. Thư viện sẽ nhanh chóng xử lý nghiệp vụ và đưa vào phục vụ bạn đọc tham khảo.
Chúc bạn nhiều sức khỏe, học tập tốt.

Trung tâm Thông tin – Thư viện.

Dịch vụ trực tuyến