TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM THÔNG TIN - THƯ VIỆN
Thư cảm ơn về việc tặng sách của bạn đọc Bùi Thị Kim Nga
20/09/2019

Ngày 20 tháng 9 năm 2019, Trung tâm Thông tin – Thư viện nhận được sách tặng của bạn đọc Bùi Thị Kim Nga (Đồng Nai). Thư viện sẽ nhanh chóng xử lý nghiệp vụ và đưa vào phục vụ bạn đọc tham khảo.
Chúc bạn nhiều sức khỏe, công tác tốt.

Trung tâm Thông tin – Thư viện.

Dịch vụ trực tuyến