TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM THƯ VIỆN
Tài liệu tóm tắt: Hội thảo quốc tế Hoá học và Ứng dụng năm 2020 (Conference program Chemistry and application – Annual meeting 2020 – IUH)
30/07/2020

Chủ đề của Hội thảo tập trung phần lớn vào các nội dung vật liệu nano, vật liệu nano lưu trữ năng lượng, vật liệu xử lý môi trường, vật liệu áp dụng xúc tác cho các phản ứng hóa học. Ngoài các hội thảo chuyên đề, chương trình năm nay còn thu hút sinh viên bởi các hoạt động có tính ứng dụng cao như Workshop kết nối doanh nghiệp, Thực hành kỹ thuật nhuộm Tie-Dye, làm son môi và các sản phẩm có nguồn gốc tự nhiên.

Tải về và Xem

Dịch vụ trực tuyến