TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM THÔNG TIN - THƯ VIỆN
Sổ tay hướng dẫn thiết kế các công trình xử lý sinh học
03/11/2017
  • Tên tài liệu: Sổ tay hướng dẫn thiết kế các công trình xử lý sinh học
  • Tác giả: Bùi Xuân Thành
  • Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh
  • Năm xuất bản: 2012
  • Số trang: 59 trang
  • Số lượng: 10 cuốn
  • Vị trí: Kho sách 01 – Nhà A – Thư viện

Trung tâm Thông tin – Thư viện trân trọng giới thiệu đến bạn đọc.

Tải về và Xem

Dịch vụ trực tuyến