TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM THÔNG TIN - THƯ VIỆN
Sinh thái học các hệ cửa sông Việt Nam : Khai thác, duy trì và quản lý tài nguyên cho phát triển bền vững
03/11/2017
  • Tên tài liệu: Sinh thái học các hệ cửa sông Việt Nam : Khai thác, duy trì và quản lý tài nguyên cho phát triển bền vững
  • Tác giả: Vũ Trung Tạng
  • Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam
  • Năm xuất bản: 2009
  • Số trang: 326 trang
  • Số lượng: 10 cuốn
  • Vị trí: Kho sách 02 – Nhà A – Thư viện

Trung tâm Thông tin – Thư viện trân trọng giới thiệu đến bạn đọc.

Tải về và Xem

Dịch vụ trực tuyến