TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM THÔNG TIN - THƯ VIỆN
Một số điểm mới của Luật phá sản năm 2014 liên quan đến các quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp và các bên liên quan đến phá sản doanh nghiệp – hợp tác xã tại Việt Nam
13/09/2017

Ngày 07 tháng 09 năm 2017, Trung tâm Thông tin – Thư viện đã nhận được tài liệu của TS Đặng Công Tráng.

  • Tên tài liệu: Một số điểm mới của Luật phá sản năm 2014 liên quan đến các quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp và các bên liên quan đến phá sản doanh nghiệp – hợp tác xã tại Việt Nam
  • Tác giả: TS Đặng Công Tráng (chủ biên)
  • Nhà xuất bản: Phương Đông
  • Năm xuất bản 2017
  • Số trang: 111 trang
  • Số lượng: 01 cuốn
  • Vị trí: Kho sách 02 – Nhà A – Thư viện

Thư viện sẽ nhanh chóng đưa vào phục vụ bạn đọc nhà trường, và rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm của tác giả với Thư viện.

Trân trọng cảm ơn.

Tải về và Xem

Dịch vụ trực tuyến