TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM THÔNG TIN - THƯ VIỆN
Danh mục sách đa ngành xuất bản trong năm 2017
21/09/2017

Trung tâm Thông tin – Thư viện Trường ĐH Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh giới thiệu danh mục sách đa ngành xuất bản trong năm 2017

  1. Danh mục sách của nhà cung cấp CDIMEX: xem chi tiết
  2. Danh mục sách NXB Cengage tháng 05-201707/2017
  3. Danh mục sách chuyên ngành điện tử, hóa học, môi trường tháng 05/2017: xem chi tiết
  4. Danh mục sách đa ngành NXB Bách Khoa Hà Nội tháng 07/2017: xem chi tiết
  5. Danh mục sách chuyên ngành kỹ thuật của nhà cung cấp Vinabook tháng 07/2017: xem chi tiết
  6. Danh mục sách chuyên ngành kinh tế của nhà cung cấp Vinabook tháng 07/2017: xem chi tiết
  7. Danh mục sách chuyên ngành luật, kinh tế, chính trị của nhà sách Thăng Long tháng 07/2017: xem chi tiết
Dịch vụ trực tuyến