TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM THÔNG TIN - THƯ VIỆN
Bộ sưu tập: Tài liệu tham khảo Viện KHCN và QL môi trường
18/04/2020

Mô tả: Tài liệu tham khảo Viện KHCN và QL môi trường
Tác giả: nhiều tác giả. Ngôn ngữ: Tiếng Việt. Số lượng: 23 tài liệu.
Hướng dẫn: bạn đọc truy cập từ mạng nội bộ (LAN), bấm vào biểu tượng mở phần này của thư viện và xem nội dung bên dưới để truy cập.
Hỗ trợ: điện thoại – 083.8940 390 – 131; email: thuvien@iuh.edu.vn. Yêu cầu tài liệu:tại đây.

mở phần này của thư viện và xem nội dung Các phương pháp và thiết bị quan trắc môi trường nước
mở phần này của thư viện và xem nội dung Độc học Môi trường
mở phần này của thư viện và xem nội dung Chất lượng nước sông hồ và bảo vệ môi trường nước
mở phần này của thư viện và xem nội dung Con người và Môi trường
mở phần này của thư viện và xem nội dung Cơ sở đánh giá tác động môi trường
mở phần này của thư viện và xem nội dung Giáo trình Công nghệ Môi trường
mở phần này của thư viện và xem nội dung Giáo trình Công nghệ Xử lý nước thải
mở phần này của thư viện và xem nội dung Giáo trình Cấp nước
mở phần này của thư viện và xem nội dung Giáo trình Môi trường và Con người
mở phần này của thư viện và xem nội dung Giáo trình Ô nhiễm không khí
mở phần này của thư viện và xem nội dung Giáo trình Quản lý môi trường cơ bản
mở phần này của thư viện và xem nội dung Giáo trình Quy hoạch và Quản lý nguồn nước
mở phần này của thư viện và xem nội dung Khoa học môi trường đại cương
mở phần này của thư viện và xem nội dung Kỹ thuật và thiết bị xử lý chất thải bảo vệ môi trường
mở phần này của thư viện và xem nội dung Mô hình sản xuất và bảo vệ môi trường
mở phần này của thư viện và xem nội dung Môi trường khí hậu thay đổi, mối hiểm họa của toàn cầu
mở phần này của thư viện và xem nội dung Nước thải và công nghệ xử lý nước thải
mở phần này của thư viện và xem nội dung Phân tích hệ thống Môi trường
mở phần này của thư viện và xem nội dung Quản lí cháy rừng ở Việt Nam
mở phần này của thư viện và xem nội dung Tiết kiệm và tái sử dụng năng lượng trong sản xuất
mở phần này của thư viện và xem nội dung Vệ sinh môi trường và phòng bệnh ở nông thôn
mở phần này của thư viện và xem nội dung Xử lý nước thải sinh hoạt quy mô nhỏ và vừa
Trung tâm Thông tin – Thư viện hân hạnh phục vụ bạn đọc.
Dịch vụ trực tuyến