TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM THÔNG TIN - THƯ VIỆN
Bộ sưu tập: Tài liệu tham khảo Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm năm 2016 (phần 1)
13/04/2018

Mô tả: Tài liệu tham khảo Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm
Tác giả: nhiều tác giả. Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Anh. Số lượng: 22  tài liệu.
Hướng dẫn: bạn đọc truy cập từ mạng nội bộ (LAN), bấm vào biểu tượng mở phần này của thư viện và xem nội dung bên dưới để truy cập.
Hỗ trợ: điện thoại – 083.8940 390 – 131; email: thuvien@iuh.edu.vn. Yêu cầu tài liệu:tại đây.

mở phần này của thư viện và xem nội dung CheMical Analysis
mở phần này của thư viện và xem nội dung Exploratory Multivariate Analysisby Example Using R
mở phần này của thư viện và xem nội dung Flavor, Fragrance, and Odor Analysis
mở phần này của thư viện và xem nội dung Food materials science
mở phần này của thư viện và xem nội dung Food Materials Science and Engineering
mở phần này của thư viện và xem nội dung Food Texture and Viscosity: Concept and Measurement
mở phần này của thư viện và xem nội dung Handbook of Food Enzymology
mở phần này của thư viện và xem nội dung How to research
mở phần này của thư viện và xem nội dung Introduction to Food Toxicology
mở phần này của thư viện và xem nội dung Modern Experimental Biochemistry
mở phần này của thư viện và xem nội dung Molecular basis of human nutrition
mở phần này của thư viện và xem nội dung Molecular Nutrition
mở phần này của thư viện và xem nội dung Molecular Nutrition and Genomics
mở phần này của thư viện và xem nội dung Natural Products from Plants
mở phần này của thư viện và xem nội dung Phương pháp luận nghiên cứu khoa học
mở phần này của thư viện và xem nội dung Phương pháp nghiên cứu khoa học. T1
mở phần này của thư viện và xem nội dung Phương pháp phân tích phổ nguyên tử
mở phần này của thư viện và xem nội dung Physical Properties of Foods
mở phần này của thư viện và xem nội dung Sensory Evaluation of Food
mở phần này của thư viện và xem nội dung Statistical Methods for Food Science
mở phần này của thư viện và xem nội dung Statistical Quality Control
Trung tâm Thông tin – Thư viện hân hạnh phục vụ bạn đọc.
Dịch vụ trực tuyến