TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM THÔNG TIN - THƯ VIỆN
Bộ sưu tập: Tài liệu tham khảo môn Hệ thống thông tin – Khoa Công nghệ Thông tin năm 2016 phần 1 (tiếng Anh)
18/04/2018

Mô tả: Tài liệu tham khảo môn Hệ thống thông tin – Khoa Công nghệ Thông tin năm 2016 (phần 1)
Tác giả: nhiều tác giả. Ngôn ngữ: Tiếng Anh. Số lượng: 58 tài liệu.
Hướng dẫn: bạn đọc truy cập từ mạng nội bộ (LAN), bấm vào biểu tượng mở phần này của thư viện và xem nội dung bên dưới để truy cập.
Hỗ trợ: điện thoại – 083.8940 390 – 131; email: thuvien@iuh.edu.vn. Yêu cầu tài liệu: tại đây.

mở phần này của thư viện và xem nội dung Applied Statistics
mở phần này của thư viện và xem nội dung Applying UML and Patterns
mở phần này của thư viện và xem nội dung Artificial Intelligence
mở phần này của thư viện và xem nội dung Beginning JSP, JSF, and Tomcat Web Development:
mở phần này của thư viện và xem nội dung BEGINNING PHP5.APACHE.MYSQL WEB DEVELOPMENT
mở phần này của thư viện và xem nội dung Beginning PHP and MySQL from Novice to Professional
mở phần này của thư viện và xem nội dung Beginning Visual C# 2010
mở phần này của thư viện và xem nội dung Beginning Visual C# 2012 Programming
mở phần này của thư viện và xem nội dung Beginning Web Programming with HTML, XHTML, and CSS, Second Edition
mở phần này của thư viện và xem nội dung C# 4.0
mở phần này của thư viện và xem nội dung C# 5.0 in a Nutshell
mở phần này của thư viện và xem nội dung C How to Program
mở phần này của thư viện và xem nội dung Contemporary Cryptography
mở phần này của thư viện và xem nội dung Cryptography and Network Security
mở phần này của thư viện và xem nội dung Cryptography & Network Security
mở phần này của thư viện và xem nội dung Customer Relationship Management
mở phần này của thư viện và xem nội dung Database Management Systems
mở phần này của thư viện và xem nội dung Database Security
mở phần này của thư viện và xem nội dung Database Security—Concepts,Approaches, and Challenges
mở phần này của thư viện và xem nội dung Data-Driven Marketing
mở phần này của thư viện và xem nội dung Data Mining (Concepts and Techniques)
mở phần này của thư viện và xem nội dung Data Mining. Concepts and Techniques
mở phần này của thư viện và xem nội dung Data Mining The Web
mở phần này của thư viện và xem nội dung Data Structures and Algorithm Analysis in C
mở phần này của thư viện và xem nội dung Decisison Support Systems and Intelligent Systems
mở phần này của thư viện và xem nội dung Discovering Requirements
mở phần này của thư viện và xem nội dung E-Business and E-Commerce Management
mở phần này của thư viện và xem nội dung E – Business and E – Commerce Management
mở phần này của thư viện và xem nội dung Electronic Commerce
mở phần này của thư viện và xem nội dung Electronic Payment Systems for E – Commerce
mở phần này của thư viện và xem nội dung Emarketing Excellence. Planning and Optimizing Your Digital Marketing
mở phần này của thư viện và xem nội dung The Essence of Object Oriented Programming with Java and UML
mở phần này của thư viện và xem nội dung The Essential Guide to User Interface Design
mở phần này của thư viện và xem nội dung Expert Oracle and Java Security
mở phần này của thư viện và xem nội dung Financial Accounting
mở phần này của thư viện và xem nội dung Fundamentals of Database Systems
mở phần này của thư viện và xem nội dung Giáo trình Phương pháp lập trình
mở phần này của thư viện và xem nội dung Google Analytics
mở phần này của thư viện và xem nội dung Human – Computer Interaction
mở phần này của thư viện và xem nội dung Internet Marketing
mở phần này của thư viện và xem nội dung Introduction to Logistics Systems Planning and Control
mở phần này của thư viện và xem nội dung Introduction to Modern Cryptography
mở phần này của thư viện và xem nội dung THE Java Programming Language, Fourth Edition
mở phần này của thư viện và xem nội dung LINQ Unleashed for C#
mở phần này của thư viện và xem nội dung Management Information Systems
mở phần này của thư viện và xem nội dung Managing Information Technology
mở phần này của thư viện và xem nội dung Modern Database Management
mở phần này của thư viện và xem nội dung Part I: Program Structure and Execution
mở phần này của thư viện và xem nội dung PHƯƠNG PHÁP LẬP TRÌNH
mở phần này của thư viện và xem nội dung The Requirements Engineering Handbook
mở phần này của thư viện và xem nội dung Software Engineering
mở phần này của thư viện và xem nội dung Statistical Models and Methods for Financial Markets
mở phần này của thư viện và xem nội dung Teach Yourself VISUALLY Web Design
mở phần này của thư viện và xem nội dung Thinking in Java
mở phần này của thư viện và xem nội dung User Interface Design for Mere Mortals
mở phần này của thư viện và xem nội dung Windows Programming (Level 1) (C#1)
Trung tâm Thông tin – Thư viện hân hạnh phục vụ bạn đọc.
Dịch vụ trực tuyến